Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

U BENT HET TOCH NIET VERGETEN?!

U BENT HET TOCH NIET VERGETEN?!

We hebben het niet over de AVG, maar natuurlijk over het SHB LUSTRUM op 14 juni 2018!

De feestelijke lustrumviering is op donderdagmiddag 14 juni 2018 (12.30-17.30 uur) in het Centraal Museum in Utrecht (Tuinzaal) Nicolaas Dwarsstraat 14. 3512XH Utrecht.

Het thema van dit lustrum is OPEN. Verschillende sprekers zullen dit thema uitwerken en verbinden richting Onderwijs, Onderzoek en Werkveld.

Programma:

12.30 uur ontvangst
13.00 uur opening door de Annuska Graver (voorzitter SHB) en Peter van Helsdingen (dagvoorzitter en manager Mediacentrum Hogeschool Windesheim)

Aansluitend zullen de volgende sprekers een bijdrage leveren: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Frank Huysmans (hoogleraar Bibliotheekwetenschap Universiteit van Amsterdam), Robert Schuwer (lector Open Educational Resources Fontys Hogeschool ICT), Tanja Gaustad (Adviseur Informatie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA) en Laura Hassink (Senior Vice President ScienceDirect Product Management Elsevier).

De band ‘d-licious Vocals’ zal de middag muzikaal opluisteren

Vanaf 16.30 uur is er volop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. Bij goed weer vindt dit plaats in de mooie tuin van het Centraal Museum.

Aanmelding en nadere informatie bij het secretariaat van het SHB (Linda Hurkmans, shb.secretariaat@gmail.com)


Berichten