Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

Themamiddag vrijdag 9 maart 2018: Current Research Information Systems: wat en hoe voor de HBO-Bibliotheken?

Deze middag start met een algemene introductie over een CRIS, waarbij we ingaan op de voor-en nadelen. Vervolgens gaan we uiteen in 3 parallel sessies om met collega’s uit het HBO in gesprek te gaan over de keuze voor een CRIS, de implementatie en de ervaring in de praktijk tot nu toe.

Inloop vanaf 13.00 uur, start 13.30 uur
Locatie: Domstad, Utrecht

U kunt inschrijven via het formulier of door een email te sturen aan shb.secretariaat@gmail.com 

Berichten