Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SURFmarket en SHB sluiten overeenkomst af over gezamenlijke dienstverlening

Op vrijdag 8 september hebben de directeur van SURFMarket, Jan Bakker, en de voorzitter van het SHB, Annuska Graver, hun handtekening gezet onder een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen SURFMarket en het SHB. In zo’n overeenkomst maken beide partijen met elkaar afspraken over het afsluiten van (databank)licenties ten behoeve van de hogeschoolbibliotheken.

Op deze manier wordt in gezamenlijkheid opgetrokken en geprobeerd abonnementen af te sluiten op (internationale) databanken.
SURFmarket is de ICT-marktplaats voor het onderwijs en onderzoek. Bij SURF aangesloten instellingen kunnen dankzij SURFmarket tegen de best mogelijke voorwaarden gebruikmaken van onder meer software, clouddiensten en digitale content.

Speerpunten in de nieuwe overeenkomst, die tot eind 2018 van kracht is, zijn verder aandacht voor Open Access (de zgn.  ‘Groene Route’, zoals het HBO die voorstaat), het gebruiksrecht van licenties en aandacht voor met name Nederlandstalige e-books in de hogeschoolbibliotheek. SURFMarket en het SHB werken al vele jaren samen. Met deze nieuwe overeenkomst zijn de afspraken weer bij de tijd gebracht.

Jan Bakker (directeur SURFMarket) en Annuska Graver (voorzitter SHB) ondertekenen de overeenkomst

Berichten