Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB/UKB/SURF Werkgroep Bibliotheken en Open Online Onderwijs

In oktober 2015 is de nieuwe werkgroep Bibliotheken en Open Online Onderwijs van start gegaan. De werkgroep bestaat uit 31 deelnemers van hogeschool- en universiteitsbibliotheken en Surf. Het onderwerp van de werkgroep is in drie thema’s uitgesplitst:

 1. Ondersteuning door Bibliotheken bij het zoeken en vinden van Open Educational Resources en bij de creatie van open en online onderwijsmateriaal
 2. Kennisdelen over Bibliotheken en hun werk op het gebied van onderwijsondersteuning
 3. Het delen van ons ‘eigen onderwijs’ op het gebied van de informatievaardigheden

De rol van de bibliotheek bij onderwijsondersteuning is nieuw en groeiend. De bibliotheken in Nederland pakken verschillende onderwerpen op. Enerzijds activiteiten die aansluiten bij de traditionele taakgebieden van de bibliotheek, maar ook veel nieuwe activiteiten waarbij de competenties van de bibliotheekmedewerkers zeer goed inzetbaar zijn, maar het minder evident is dat de Bibliotheek het organisatieonderdeel is waar de activiteit belegd wordt.

Het doel van de werkgroep is het concreet maken van de nieuwe taken en elkaar helpen deze op te pakken. Dat doet de werkgroep door kennisdeling, inventarisatie van activiteiten, uitwerken van behoeften en aanbod, definiëren van good practices, etc.

Activiteiten:

Themagroep 1 heeft een enquête opgesteld over Bibliotheken en onderwijsmateriaal. De enquête was erop gericht een beeld te krijgen van wat bibliotheken op dit moment al doen en te peilen waar de grootste behoefte aan samenwerking en uitwisseling ligt. In het najaar is op basis daarvan een werkplan gemaakt.

 • Themagroep 2 heeft op 7 maart een informatiemarkt over de bibliotheek als partner bij open en online onderwijs georganiseerd: shop your best practice. Deze middag was zeer goed zocht en bracht een levendige uitwisseling.
 • Themagroep 3 gaat het open delen van onderwijsmateriaal zelf in praktijk brengen. Ook bibliotheken geven onderwijs, maar delen hun materialen nog maar in beperkte mate. De themagroep gaat onderzoeken hoe het delen bevorderd kan worden, om daarmee ook meer te leren over motivatie en barrières bij het delen van onderwijsmateriaal.

Voor meer informatie over de werkgroep: Hilde van Wijngaarden, h.n.van.wijngaarden[at]hva.nl

Leden van de Werkgroep:

De leden van de werkgroep zijn:

 • Rob Denevers (Avans Hogeschool)
 • Marjan Bonink (Hanzehogeschool)
 • Yvonne Schuling (Hanzehogeschool)
 • Monika Sieron (Hanzehogeschool)
 • Liza Bruggenkamp (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Anneke van Houten (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Wilma van den Brink (Hogeschool/Universiteit van Amsterdam)
 • Esther ten Dolle (Hogeschool/Universiteit van Amsterdam)
 • Maria Heijne (Universiteit/Hogeschool van Amsterdam – liaison UKB)
 • Hilde van Wijngaarden (Hogeschool/Universiteit van Amsterdam)
 • Martien Verheij (Hogeschool Zeeland)
 • Ingrid van Gorkum (NHL)
 • Monique Schoutsen (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Saskia van Rijk (Saxion)
 • Janina van Hees (SURF)
 • Alexander Blanc (SurfNET)
 • Kirsten Veelo (SurfNET)
 • Nicole Will (TU Delft)
 • Fiona Wegman (TU Eindhoven)
 • Joost Driessens (UB Groningen)
 • Cynthia van der Brugge (UB Leiden)
 • Elvira Caneda Cabrera (UB Leiden)
 • Anja Habraken (UB Tilburg University)
 • Henrietta Hazen (Universiteit Maastricht)
 • Ilse Sistermans (Universiteit Maastricht)
 • Frederike Vernimmen (Universiteit Maastricht)
 • Arja Firet (Universiteit Utrecht)
 • Dafne Jansen (Universiteit Utrecht)
 • Winnie van Westrenen (Universiteit Utrecht)
 • Marijn Post (Universiteit Wageningen)
 • Marianne Renkema (Universiteit Wageningen)
 • Petri de Willigen (UT Twente)
 • Peter van Helsdingen (Windesheim)
Berichten