Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroep SHB Online

SHB Online

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) treedt op als belangenbehartiger van de positie van de bibliotheek in hogescholen en levert een bijdrage aan de professionalisering is opgericht om de belangen van hogeschoolbibliotheken te behartigen. De kennisuitwisseling en kennisdeling binnen de hogeschoolwereld wordt steeds belangrijker.

Naar buiten toe is de website van de Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken een belangrijk instrument om te laten zien op welke terreinen er wordt samengewerkt. Daarnaast worden er via de website SHB Online documenten gedeeld. De openbare documenten zijn direct via de website te raadplegen. De interne documenten zijn toegankelijk door middel van Google Drive.

Binnen het SHB zal de kennisuitwisseling wordt bevorderd door gebruik van de LinkedIn site SHB. Deze LinkedIn site is een besloten site, waarop gediscussieerd kan worden over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor hogeschoolbibliotheken. De LinkedIn-site SHB is toegankelijk voor medewerkers van bibliotheken die bij het SHB zijn aangesloten. Daarnaast zal ook het gebruik van de andere sociale media zoals Twitter worden gestimuleerd.

Werkgroep leden

  • Heleen Vosslamber (Hogeschool Viaa, voorzitter, archief)
  • Simonette Van Doren (Hotelschool The Hague, webmaster & contentbeheerder)
  • Dorine Korsten (Hogeschool Utrecht, SHB Twitter account)
  • Tecla ten Berge (Haagse Hogeschool, portefeuillehouder bestuur SHB)
  • Marga Staelens (Hotelschool The Hague, SHB Linkedin groep)
Berichten