Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroep Onderzoeksondersteuning

Kerntaken

Ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksondersteuning binnen hogescholen vallen binnen de scope van de werkgroep. Ten aanzien van deze ontwikkelingen zal de werkgroep Onderzoeksondersteuning de SHB-leden adviseren en kennisdeling stimuleren. 

Eind oktober 2015 is het SHB-beleidsplan (2015-2018) ‘Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk’ gepresenteerd. Als werkgroep voelen wij ons uitgedaagd om, met betrekking tot onderzoeksondersteuning, een positieve bijdrage te leveren aan onderstaande speerpunten uit dit plan;

  • verbeteren van kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van kennis
  • versterken en profilering van de positie van de hogeschoolbibliotheken
  • vergroting van expertise binnen hogeschoolbibliotheken over actuele thema’s zoals auteursrecht, (Open Access) publiceren en onderzoeksvaardigheden
  • fungeren als innovatieplatform

Uitvoering van activiteiten in 2017

  • De werkgroep Onderzoeksondersteuning heeft dit jaar een themadag georganiseerd over Metrics en hoe hier invulling aan gegeven kan worden binnen het HBO.
  • Daarnaast zal de werkgroep bekijken hoe de factsheets over onderzoeksondersteuning op de kennisdeling pagina verder ingevuld kunnen worden.
  • Samen met de werkgroep Licenties is een SHB-visie ontwikkeld ten aanzien van Open Access. De werkgroep zal in 2017 kijken hoe hieraan invulling gegeven kan worden vanuit het oogpunt van onderzoeksondersteuning.
  • De werkgroep zal activiteiten ontwikkelen om de Open Access Week van oktober 2017 onder de aandacht te brengen binnen de HBO-instellingen.

Samenstelling Werkgroep

Monique Beekhuis (Hogeschool Rotterdam, voorzitter) Marjan Bonink (Hanzehogeschool, linking pin SHB-bestuur) Jan Botman (Hogeschool van Amsterdam) Sarah Coombs (Saxion) Toine Groen (Hogeschool Leiden) Bolinda Hoeksema (Hogeschool Utrecht) José Jagerman (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Fienke Strijbos (Hanzehogeschool)

Vergaderschema

Vier maal per jaar een plenaire bijeenkomst in Utrecht.

Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van de werkgroep zal daarnaast in wisselende samenstelling worden overlegd. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van digitale middelen. 

Kennisdeling

Om onze kerntaken te realiseren, hebben we ook de expertise van onze SHB-collega’s hard nodig.

Daarom hebben we op de SHB-website een kennisdeling pagina ingericht met daarin informatie ten aanzien van verschillende deelgebieden van onderzoeksondersteuning. We nodigen je van harte uit deze pagina te gebruiken om jouw kennis en ervaring met anderen te delen.

Word daarmee ambassadeur van jouw hogeschool en stel collega-hogeschoolbibliotheken in staat hun dienstverlening te verbeteren!

We leggen in deze Prezi uit hoe het allemaal werkt:

Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Monique Beekhuis (m.m.beekhuis@hr.nl) of Toine Groen (groen.t@hsleiden.nl).

 

Berichten