Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

LCP Dagen

Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Licenties een LCP-dag voor alle Licentie contactpersonen (LCP’ers).
De LCP-dagen hebben als doel, om als LCP’ers en werkgroepleden met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die van belang zijn bij het afsluiten van licenties. Daarnaast geeft de werkgroep inzicht in de samenwerking met Surfmarket en is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld m.b.t. Surfconext, Open access en ontsluiting in zoeksystemen.

Berichten