Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroep Competenties

Profiel

De Werkgroep richt zich op de competenties van de informatiespecialist in het algemeen binnen het HBO en gaat daarbij uit van de ’10 nieuwe competenties van de informatieprofessional’ zoals vastgelegd door KEI en GO opleidingen dd. 29-01-2016.

http://www.docufacts.nl/25816/10-nieuwe-competenties-voor-de-informatieprofessional/

Naast vakinhoudelijke zijn ook algemene competenties zoals communicatie/storytelling en Business Case Management van belang.

Werkgroep leden

  • Moniek Moekotte
  • Jacqueline van Dalfsen
  • Mirjam Kruize
  • Jeannette Waegemakers
  • Marijke Mentink (contactpersoon voor de werkgroep)
  • Valeria Alba
  • Tecla ten Berge (Haagse Hogeschool) portefeuillehouder
Berichten