Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroep Benchmark

Benchmark bibliotheekvoorzieningen

Sinds enkele jaren onderzoekt het SHB de performance van bibliotheekvoorzieningen in het HBO door middel van de SHB-benchmark. Deze benchmark betreft 16 bibliotheken van gevarieerde omvang.

Het bestuur van het SHB de ambitie uitgesproken om 75% van de leden deel te laten nemen aan de SHB-benchmark.

Meer informatie over de SHB-benchmark in deze Prezi presentatie

Kerntaken

De werkgroep draagt zorg voor een betrouwbare, jaarlijkse analyse van relevante data voor Hogeschoolbibliotheken.Hiervoor is er een instrument beschikbaar (Wiki) waarin deelnemers hun data kunnen aanleveren, op een x aantal factoren. Dit onderteunt de volgende aandachtspunten :

  • Deze analyse maakt relevante vergelijkingen tussen HBO bibliotheken mogelijk.
  • Deze analyse kan dienen als ondersteuning bij beleidsbeslissingen
  • Deze analyse kan dienen als ondersteuning bij verdeling budgetten
  • Er een jaarlijkse vergelijking mogelijk is met de gegevens / benchmark van de Universiteitsbibliotheken
  • Er jaarlijks vanuit de SHB benchmark data worden aangeleverd voor de landelijke bibliotheekstatistieken vanuit FOBID

Uitvoering van de activiteiten

De benchmark wordt jaarlijks bekeken op effectiviteit van de vragen. De redactie gaat in op onduidelijkheden in de benchmark en de mate van relevante vragen. De benchmark wordt ondersteund via een Wiki. Deze wordt onderhouden door de werkgroep. De analyse van de benchmark (het jaarlijkse rapport) wordt verspreid onder de deelnemers en een samenvatting onder de leden. Een samenvatting wordt gepubliceerd op de SHB website. In 2016 wordt actief gekeken naar andere systemen van benchmark en relevante analyse instrumenten.

Communicatie en informatie: deelnemers, SHB leden en bestuur

Eenmaal per jaar worden alle deelnemers aan de benchmark bij elkaar geroepen voor de bespreking van het jaarlijkse concept benchmarkrapport. Het bestuur wordt ingelicht door de linking pin.

Op de algemene ledenvergadering wordt de voortgang van de benchmark medegedeeld en een oproep gedaan tot deelname. Deelnemers worden per mail opgeroepen de benchmark in te vullen.

Publicaties

U kunt kennis nemen van de  samenvatting van de benchmark 2015

Deze geeft met zowel basisgegevens als een aantal indicatoren een beeld van de performance van de bibliotheekvoorzieningen van de deelnemers. Met een selectie uit de indicatoren wordt een aantal trends zichtbaar gemaakt.

De uitkomsten zijn geanonimiseerd en beperkt tot minima, maxima en gemiddelden.

Werkgroep leden

  • Appie Bieze (Hogeschool Utrecht, voorzitter)
  • Annuska Graver (NHTV Breda, portefeuillehouder bestuur)
  • Marieke van Rooij (Avans Hogeschool), ondersteuning organisatie bijeenkomsten en benaderen van deelnemers
Berichten