Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroep Backoffice Strategie

Speerpunten uit het SHB beleidsplan 2015-2018

 • Strategisch partnerschap
 • Innovatief platform
 • Vergroting expertise

Doel van de werkgroep

De werkgroep is ingesteld omdat o.a. als gevolg van de digitalisering veranderingen (gaan) plaatsvinden in de bibliotheekprocessen. Afstemming en uniformering van deze processen, waarbij we willen aansluiten bij nationale en internationale standaarden, maken het mogelijk om in de toekomst innovaties voor de gezamenlijke hogeschoolbibliotheken door te voeren. In dit proces zal ook aandacht zijn voor de competentie-ontwikkeling van de medewerkers die bij deze bibliotheekprocessen zijn betrokken.

Kerntaken

 • Onderzoek doen naar en adviezen uitbrengen over de gewenste backoffice strategie.
 • Handreikingen maken voor SHB instellingen om het gewenste doel te kunnen bereiken.

Activiteiten voor 2016

 • In beeld brengen van de huidige situatie door middel van een enquete (voorjaar 2016)
 • Beschrijven van de ontwikkelingen en definitiestudie op basis van literatuuronderzoek (oktober 2016)
 • Eerste advies uitbrengen, met een richting en vervolgstappen (januari 2017).

Profiel

Werkgroep leden

Rika Formsma (Windesheim) Marianne Kelder (HU)

 • Rieneke Scholten (HU)
 • Tony Klomp (Fontys)
 • Christiane Flapper (Fontys + linking pin RDA Commissie)
 • Diana Senden (HAN)
 • Tineke Huizenga (NHL)
 • Ria Paulides (bestuur SHB)

Ria Paulides is voorlopig de voorzitter. We zijn nog op zoek naar een SHB lid dat als linking pin naar de Ledenvergadering kan fungeren.

Berichten