Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

Projectgroep E-books

Profiel

Uit het beleidsplan 2015-2018 van SHB:

Het SHB wil fungeren als podium voor de discussie over de problematiek rond e-books. Door middel van kennisdeling wil het SHB bewerkstelligen dat hogeschoolbibliotheken beter in staat zijn om een uniforme en gebruikersvriendelijke dienstverlening op te zetten. Hiervoor is onderling overleg nodig, evenals overleg met uitgevers van e-books.

Kerntaken van de projectgroep

  • De projectgroep adviseert de leden van SHB inzake de inzet, aanschaf en gebruik van E-books door hogeschoolbibliotheken.
  • Deze taak vult de projectgroep in door middel van het leveren van een bijdrage aan visievorming, vraagarticulatie, probleeminventarisatie en het creeren van draagvlak binnen de hogescholen.
  • De projectgroep probeert dit onder meer door het helder stellen van de problematiek van e-books in de hogeschoolbibliotheek, het vaststellen van keuzemomenten, betrokken partners binnen en buiten de hogeschool (uitgeverijen, Vereniging van Hogescholen etc.) en het inzichtelijk maken van werkbare platforms en modellen.
  • De projectgroep heeft een adviesfunctie en onderhandelt niet rechtstreeks met uitgevers.

Communicatiekanaal projectgroep leden

Edugroepen

Archief

Edugroepen

Duur van de opdracht

Projectgroep E-books is een tijdelijke projectgroep voor de duur van 2 jaar. Afhankelijk van het resultaat en de ontwikkelingen wordt de opdracht eventueel verlengd.

Resultaat

Planning eerste adviesrapport: winter 2016.

Contactpersoon

Gert Jan Kraaikamp  gjkraaikamp[a]che.nl

Berichten