Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroepen

Over de werkgroepen

Het SHB treedt op als belangenbehartiger voor hogeschoolbibliotheken en draagt bij aan de professionalisering van de hogeschoolbibliotheek. De leden hebben hierin een actieve rol. De komende jaren richt het SHB zich op activiteiten binnen vijf thema’s.

Voor het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten zijn werkgroepen opgericht.

THEMA
WERKGROEP
Digitale collectievorming en toegang tot bronnen Licenties
Benchmark Hogeschoolbibliotheken Benchmark
verantwoorden en zichtbaar maken van de rol en meerwaarde van hogeschoolbibliotheken bij de ondersteuning van praktijkgericht onderzoek Onderzoeksondersteuning (voorheen modellen)
Professionalisering en vaardigheden Vaardigheden
Communicatie via website en sociale media SHB Online
Berichten