Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

Informatieve film van het SHB over Open Access

In het voorjaar heeft het bestuur van SHB zijn ‘visiestuk open access’ gepresenteerd. Met dank aan de volgende leden van de werkgroep Onderzoeksondersteuning en Licenties (Sarah Coombs, Monique Beekhuis, Raymond Snijders en Gert Jan Kraaikamp). SurfMarket heeft ons daarna beloond met de open access HBO-maand-Award .  

De SHB werkgroep Onderzoeksondersteuning vond het belangrijk om direct actie te ondernemen om invulling te geven aan het visiestuk en heeft besloten om een korte informatieve film te maken over open access.  De doelgroep voor onze werkgroep Onderzoeksondersteuning zijn natuurlijk de onderzoekers, vandaar dat we de film voor deze groep hebben gemaakt.   

Met betrekking tot open access is er geen oplossing die voor iedere onderzoeker geldt maar deze film geeft wel de basis informatie waarop de onderzoekers een keuze kunnen maken die bij de situatie van de onderzoeker past. 

Voor onderzoekers ligt het zwaartepunt voor open acces bij het creëren en toegankelijk maken van informatie. Zouden we het verhaal voor studenten hebben geschreven dan zou het meer over het hergebruik  van informatie gaan.  

De werkgroep wilde iets voor onderzoekers maken dat verder ging dan alleen maar informatie over  publiceren, we zien het breder dan alleen maar artikelen. Dit is moeilijk omdat de gouden en groene route over het publiceren van artikelen gaat, maar we hebben expliciet andere mogelijkheden aangegeven. 

Met deze film hebben we een product willen maken die door alle hogescholen op een makkelijk manier kan worden gebruiken. Ter ondersteuning bij de diverse acties tijdens de ‘Open access week 2017’ en op andere momenten en plaatsen, waarbij we in 5 minuten en op een speelse manier de kern van het open access verhaal vertellen om de boodschap over te brengen. 

Het is een bewuste keuze om de voice-over de film in de Engelse taal te laten inspeken omdat steeds meer hogescholen anderstalige onderzoekers in huis hebben. 

De film is beschikbaar voor iedereen met een licentie CC BY SA, dit is de licentie die is aangedragen bij Kennisland.

 

One Response to Informatieve film van het SHB over Open Access

Berichten