Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

15 Jaar SHB Lustrum – aanvullende informatie

Aanvullende informatie over het aanstaande 15 jarig bestaan van het SHB:

De feestelijke lustrumviering is op donderdagmiddag 14 juni 2018 (12.30-17.30 uur) in het Centraal Museum in Utrecht. Het thema van dit lustrum is OPEN.  

Diverse sprekers komen op inspirerende wijze vertellen over open richting onderwijs, onderzoek en werkveld. Thom de Graaf (voorzitter Verenging Hogescholen) zal het lustrum openen.

Aanmelden doe je door een mail te sturen aan het secretariaat van het SHB (Linda Hurkmans, shb.secretariaat@gmail.com)

Berichten