Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

Welkom bij het SHB

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) is door hogeschoolbibliotheken op 21 juni 2003 opgericht.

Het aantal deelnemers is inmiddels gegroeid naar 32 hogescholenmet een verzorgingsgebied van meer dan 400.000 studenten. Het SHB treedt op als belangenbehartiger van hogeschoolbibliotheken. Verder is een belangrijke taak van het SHB het bevorderen van professionalisering.

Door kennisuitwisseling en bundeling van krachten kunnen de hogeschoolbibliotheken elkaar versterken en tot kwaliteitsverbetering komen. Belangrijke activiteiten van het SHB zijn het gezamenlijk aanschaffen van databanken, de jaarlijkse benchmark van hogeschoolbibliotheken en de ontwikkeling van de HBO Kennisbank.


U BENT HET TOCH NIET VERGETEN?!

We hebben het niet over de AVG, maar natuurlijk over het SHB LUSTRUM op 14 juni 2018!

De feestelijke lustrumviering is op donderdagmiddag 14 juni 2018 (12.30-17.30 uur) in het Centraal Museum in Utrecht (Tuinzaal) Nicolaas Dwarsstraat 14. 3512XH Utrecht.

Het thema van dit lustrum is OPEN.  Verschillende sprekers zullen dit thema uitwerken en verbinden richting Onderwijs, Onderzoek en Werkveld.

Programma:

12.30 uur        ontvangst
13.00 uur        opening door de Annuska Graver (voorzitter SHB) en Peter van Helsdingen (dagvoorzitter en manager Mediacentrum Hogeschool Windesheim)

Aansluitend zullen de volgende sprekers een bijdrage leveren: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Frank Huysmans (hoogleraar Bibliotheekwetenschap Universiteit van Amsterdam), Robert Schuwer (lector Open Educational Resources Fontys Hogeschool ICT), Tanja Gaustad (Adviseur Informatie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA) en Laura Hassink (Senior Vice President ScienceDirect Product Management Elsevier).

De band ‘d-licious Vocals’ zal de middag muzikaal opluisteren

Vanaf 16.30 uur is er volop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. Bij goed weer vindt dit plaats in de mooie tuin van het Centraal Museum.

Aanmelding en nadere informatie bij het secretariaat van het SHB (Linda Hurkmans, shb.secretariaat@gmail.com)


FOTOGRAAF GEZOCHT VOOR HET SHB LUSTRUM

De Lustrumcommissie is nog naarstig op zoek naar een collega SHB-lid welke graag fotografeert en gedurende de Lustrumdag op 14 juni a.s. een fotoreportage kan/wil maken.

Voor informatie kun je contact opnemen met Bianca Pannekoek (HU) 06-81245195


PECHA KUCHA 12 april 2018 – Bekijk de Pecha Kuchas

Klik hier om de Pecha Kuchas terug te kijken


What is Open Access?

 


Annuska Graver – Studierendement verbeteren met inzet van informatievaardigheid: verkenning van de mogelijkheden

Annuska Graver behaalde dit jaar haar master na het volgen van de NCOI opleiding Master Management van Cultuur en Verandering, Specialisatie Onderwijsmanagement.

De doelstelling van het onderzoek was te onderzoeken hoe binnen NHTV Breda factoren  voor studiesucces positief konden worden beïnvloed door docenten door inzet van informatievaardigheid.

Haar afstudeerscriptie kunt u hier downloaden


Resultaten behoeftenonderzoek opleidingen informatievak in Vlaanderen en Nederland

Om in kaart te brengen welke behoeften er in Nederland en Vlaanderen leven ten aanzien van de opleidingen voor informatieprofessionals hebben de VVBAD en KNVI gezamenlijk opdracht gegeven tot het uitvoeren van een behoeftepeiling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic.

informatie-onderzoek


SURFmarket en SHB sluiten overeenkomst af over gezamenlijke dienstverlening

Op vrijdag 8 september hebben de directeur van SURFMarket, Jan Bakker, en de voorzitter van het SHB, Annuska Graver, hun handtekening gezet onder een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen SURFMarket en het SHB. In zo’n overeenkomst maken beide partijen met elkaar afspraken over het afsluiten van (databank)licenties ten behoeve van de hogeschoolbibliotheken.

Op deze manier wordt in gezamenlijkheid opgetrokken en geprobeerd abonnementen af te sluiten op (internationale) databanken.
SURFmarket is de ICT-marktplaats voor het onderwijs en onderzoek. Bij SURF aangesloten instellingen kunnen dankzij SURFmarket tegen de best mogelijke voorwaarden gebruikmaken van onder meer software, clouddiensten en digitale content.

Speerpunten in de nieuwe overeenkomst, die tot eind 2018 van kracht is, zijn verder aandacht voor Open Access (de zgn.  ‘Groene Route’, zoals het HBO die voorstaat), het gebruiksrecht van licenties en aandacht voor met name Nederlandstalige e-books in de hogeschoolbibliotheek. SURFMarket en het SHB werken al vele jaren samen. Met deze nieuwe overeenkomst zijn de afspraken weer bij de tijd gebracht.

Jan Bakker (directeur SURFMarket) en Annuska Graver (voorzitter SHB) ondertekenen de overeenkomst

SHB ontvangt HBO Award mei 2017

Op vrijdag 9 juni nam het SHB bestuur de HBOAward mei 2017 in ontvangst. De award is een maandelijkse inspiratieprijs voor een spraakmakend initiatief binnen het HBO op het gebied van Open Access.

SHB ontving de prijs voor de visie van het SHB op Open Access in het HBO. Het visiestuk werd eerder dit jaar werd gepubliceerd.

Het SHB-bestuur spreekt de hoop uit dat dit initiatief  en de vele andere ontwikkelingen en plannen bij diverse hogescholen zullen bijdragen aan een verdere doorbraak van Open Access binnen het HBO.


SHB Bestuur

SHB Bestuur


 

SHB zet profileringstraject in

Op de themamiddag van maart heeft een groep van ruim 25 collega’s kennis gemaakt met de wereld van Branding. Tijdens de workshop die werd verzorgd door reclamebureau Nijgh, gespecialiseerd in branding van merken, is al flink nagedacht over het positioneren van het SHB in de komende jaren. Bureau Nijgh heeft de opdracht gekregen om het SHB te helpen om de relevantie van het SHB voor bibliotheken en partners te vergroten door beter te communiceren.

Op vrijdag 21 april jl. werd een eerste sessie met een aantal collega’s gehouden. Tijdens de eerste sessie van het zgn. BrandProfiler-traject – de methode waarmee Nijgh het merk  en de toegevoegde waarde van SHB scherp wil gaan stellen – hebben we het merk SHB bekeken vanuit de gedachte dat een merk net een mens is. (Potentiële) klanten maken met een merk kennis, bouwen er een relatie mee op en worden er zelfs vrienden mee. En dat komt omdat dat merk iets is, vindt, zegt en doet. Vier aspecten passeerden de revue: (wat je bent) bedrijfsspecificaties, karakter, historie, status, (wat je vindt) visie, missie, principes, beleid, (wat je zegt) contact, media, intern, pr, C2C, ik-ervaring en (wat je doet) geografie, domein, concurrentie, doelgroepen, expertise, samenwerking, kwaliteit.

Tijdens de tweede sessie op 12 mei werd een concept merkdocument besproken. Bureau Nijgh besprak met de aanwezige SHB-leden een groot aantal aspecten die eraan gaan bijdragen dat het merk SHB een duidelijker gezicht krijgt: Doelgroepen, kernwaarden, persoonlijkheid, positionering, belofte en opbrengst passeerden de revue.  Maar ook naar de merknaam en de merksymbolen (logo etc.) wordt gekeken.

Het uiteindelijke resultaat van het BrandProfiler-traject is een handzaam merkdocument dat wordt overhandigd aan het bestuur en de leden van het SHB. Het zal duidelijke richtlijnen bevatten voor de communicatie vanuit het SHB voor in de toekomst.


Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken kiest voor ‘groene route’ van Open Access publiceren 

Het SHB wil met deze keuze bijdragen aan de doelstelling om 100% open access publiceren in 2020 mogelijk te maken.

Aanleiding voor de standpuntbepaling was het seminar ‘Open Access doen we samen’ van 27 september 2016. Het SHB geeft hiermee tegelijkertijd invulling aan de doelstellingen van het Nationaal Plan Open Science, dat op 9 februari 2017 is gepresenteerd.

Het SHB (een samenwerkingsverband van 32 hogeschoolbibliotheken dat sinds 2003 bestaat) kiest nadrukkelijk voor de zgn. “Groene route” van Open Access publiceren onder vermelding van een Creative Commons-licentie die vrij hergebruik mogelijk maakt. Bij de ‘groene route’ plaatst een onderzoeker of student een artikel in een publiek toegankelijke database (repository) waarmee de publicatie beschikbaar komt voor de rest van de wereld. Dit sluit het beste aan bij de publicatie-cultuur binnen de hogescholen. Hogeschoolbibliotheken faciliteren hierbij zoveel mogelijk zowel de auteurs van onderzoeksresultaten (onderzoekers/lectoren/docenten/studenten) als ook de gebruikers hiervan als het gaat om de toegang tot de resultaten – en eventuele achterliggende onderzoeksdata – van het praktijkgerichte onderzoek.

Om deze doelstellingen te realiseren wil het SHB proberen om afspraken te maken met uitgeverijen om gepubliceerde werken standaard ook Open Access te mogen publiceren in bijvoorbeeld de HBO-Kennisbank.

Verder wil het SHB door middel van kennisdeling, professionalisering en netwerken de verbinding zoeken met initiatieven die overal in het land in het kader van het Nationaal Plan zullen worden ontplooid. Klik hier voor het visiestuk.

Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken
Annuska Graver (voorzitter)
Gert Jan Kraaikamp (secretaris)

17 maart 2017


 

 
 
 
Berichten