Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

Welkom bij het SHB

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) is een consortium van hogeschoolbibliotheken. In februari 2002 is het initiatief genomen voor de vorming van dit platform voor Nederlandse HBO-bibliotheken. Door acht hogescholen is op 21 juni 2003 het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken opgericht.

Het aantal deelnemers is in tien jaar tijd gegroeid naar 32 organisaties met een verzorgingsgebied van meer dan 413.000 studenten. Het SHB treedt op als belangenbehartiger van hogeschoolbibliotheken. Verder is een belangrijke taak van het SHB het bevorderen van professionalisering.

Door kennisuitwisseling en bundeling van krachten kunnen de hogeschoolbibliotheken elkaar versterken en tot kwaliteitsverbetering komen. Belangrijke activiteiten van het SHB zijn het gezamenlijk aanschaffen van databanken, de jaarlijkse benchmark van hogeschoolbibliotheken en de ontwikkeling van de HBO Kennisbank.


SHB Themadag ‘METRICS’

shb-metrics

Concrete cijfers en informatie over eindproducten van onderzoek uitgevoerd door het HBO worden steeds vaker gevraagd. Lectoren en hun informatiespecialisten, repository managers, subsidie- en onderzoekondersteuners en beleidsmakers worden geconfronteerd met termen zoals ‘maatschappelijke impact’ en ‘metrics’. Maar wat betekent dat en wat is werkelijk van belang voor het HBO? 

Op donderdag 16 februari 2017 vond deze SHB Themadag ‘Metrics’ plaats.


Verslag van het congres ‘Creating Knowledge’

Annuska Graver (NHTV en SHB bestuurslid) bezocht afgelopen juni het congres ‘Creating Knowledge’ in Reykjavik. Het betrof een congres over informatievaardigheden in het hoger onderwijs waarbij de focus lag op hoe het belang van informatievaardigheid in de organisatie naar voren gebracht kan worden.

Lees hier Annuska’s verslag

 
 
 
Berichten